ความแม่นยำวัดซ้ำและความเป็นเชิงเส้นสูง
เซ็นเซอร์วัดระยะชนิดแอมปลิไฟเออร์ในตัว

C-MOS เลเซอร์เซนเซอร์วัดระยะ

CD2H ซีรีส์

INFORMATION

ฟาสตัส โกลบอล ทีวี

วิดีโอสาธิต TD1

วิดีโอสาธิต TD1